Phế liệu đồng so với dây phế liệu nhôm

Phế liệu đồng so với dây phế liệu nhôm

14/11/2022
Một trong những câu hỏi định kỳ mà các kỹ sư của Gordian nhận được xoay quanh câu hỏi về tác động của vật liệu đối với các ước tính. Nếu giá của một loại vật liệu đang tăng cao,...